Schoolportretten

Een aantal scholen heeft al een of meer arrangementen voor wetenschapsoriƫntatie ontwikkeld, of is daar mee bezig. Aanleiding voor deze scholen was de wens om een alternatief voor ANW te ontwikkelen na de opheffing van de verplichting per 2015. Van de volgende scholen is een beschrijving gemaakt, en gebundeld in een document dat ook de systematiek in de overwegingen beschrijft.
  • Alkwin Kollege, Uithoorn
  • CSG Bogerman, Sneek
  • Christelijk Lyceum Veenendaal
  • Gymnasium Felisenum, Velsen
  • Lyceum Sancta Maria, Haarlem
  • RSG Magister Alvinus, Sneek

U kunt het document hier downloaden.