Vakken in de verschillende arrangementen

Veel vakken en leeractiviteiten (OSB en PWS) hebben bouwstenen voor wetenschapsoriëntatie in huis.  Het combineren van die bouwstenen kan in verschillende arrangementen. Het leereffect van een arrangement neemt toe, wanneer de bijdragen uit de diverse vakken op elkaar worden afgestemd. De leerling kan dan bewust transfereren en de vakdocent boekt mogelijk tijdwinst.

In tabellen per vak of leeractiviteit is aangegeven, welke vakonderdelen de wetenschapsoriëntatie van de leerling kunnen dienen – en welke vak(ken)combinaties daarbij mogelijk zijn.

links naar de vakken en leeractiviteiten:

Voor een deel van de vakken zijn analyses gemaakt die op het niveau van eindtermen en in voorbeelden van opgaven en andere uitwerkingen de relatie tussen dat vak en wetenschapsoriëntatie laten zien. Een lijst met directe links naar die analyses vindt u hier.