Wetenschapsoriëntatie in geschiedenis

U vindt hier links naar:

  • een tabel met aansluitmogelijkheden tussen geschiedenis en wetenschapsoriëntatie in arrangement 1: wetenschapsoriëntatie met gebruikmaking van verplichte vakken uit het gemeenschappelijk opleidingsdeel en het profieldeel
  • een tabelmet aansluitmogelijkheden tussen geschiedenis en wetenschapsoriëntatie in arrangement 2: wetenschapsoriëntatie met gebruikmaking van vakken uit het profieldeel
  • een overzicht van aspecten van wetenschapsoriëntatie door middel van CE-opgaven uit verschillende tijdvakken, aangevuld met een hoofdstuk over het aspect van representativiteit, plus een inleiding die deze voorbeeld-CE-opgaven een plaats in het kader van wetenschapsoriëntatie geeft.