Informatica

  • Home
  • Vakken
  • Informatica

Wetenschapsoriëntatie bij informatica

U vindt hier een link naar het document Wetenschapsoriëntatie bij informatica, met voorbeelden van mogelijkheden in het SE, en een inleiding die de verbinding tussen informatica en wetenschapsoriëntatie uiteenzet.