Wetenschapsoriëntatie in NLT

Voor NLT zijn tientallen (gecertificeerde) modules beschikbaar (zie http://betavak-nlt.nl/lesmateriaal/), die ook goed te gebruiken zijn als onderdeel van wetenschapsoriëntatie. 
NLT-modules zijn uit de aard van het vak interdisciplinair; de inhoud is dus te relateren aan die van andere vakken. Dat maakt de inbreng van NLT bij uitstek geschikt voor vakverbindend of vakoverstijgend aanbod, dat zowel vakken uit de M- en N-profielen kan verbinden.

Onderstaande tabel (zie Downloads) laat zien hoe de verbinding met andere vakken vorm kan krijgen.

Downloads: