Wetenschapsoriëntatie bij ANW 

Niet toevallig is deze website ontstaan naar aanleiding van de aankondiging dat ANW per 2015 ook in het vwo geen verplicht vak meer is in het gemeenschappelijk deel voor M- en N-leerlingen. De domeinen van ANW staan model voor de drie domeinen van wetenschapsoriëntatie: Academische vaardigheden, Wetenschapsfilosofie en-geschiedenis en Overzichtskennis.

Voor wetenschapsoriëntatie is de inhoud van ANW verbreed van de natuurwetenschappen naar wetenschap in het algemeen. Het vak ANW past naadloos in de omschrijving van wetenschapsoriëntatie, uiteraard toegesneden op de natuurwetenschap. ANW past, per 2015 als niet verplicht vak, in diverse arrangementen.