Wanneer is een vak nog ANW?

Als een school een vak aanbiedt dat de ANW-domeinen A en B dekt, plus uit minstens drie van de vier domeinen C t/m F één subdomein, dan kan het als ANW gelden. Bron: Examenblad. Daar mag naar eigen inzicht van de school inhoud aan worden toegevoegd. Een voorbeeld hiervan is Big History.

Onder welke voorwaarden kan ANW blijven meetellen in het combinatiecijfer?

De tabel onderaan in een pagina in het Examenblad geeft een lijst van vakken of onderdelen die deel van het combinatiecijfer kunnen uitmaken. ANW komt op die lijst voor. Vakken of onderdelen die daarin niet genoemd worden kunnen niet in het combinatiecijfer worden meegenomen.

N.B. Het examenblad geeft aan: “Als een school er voor heeft gekozen dat een vak/onderdeel wordt opgenomen in het combinatiecijfer dan geldt dat voor álle leerlingen die dat vak hebben moeten volgen. Deze beslissing moet terug te vinden zijn in het examenreglement en zichtbaar worden in het programma van toetsing en afsluiting (pta).” (Bron: Examenblad). Dat betekent dat je niet bij de ene leerling die ANW doen dat wél in het combinatiecijfer opneemt, en bij de andere leerling met ANW niet. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een school bepaalt dat ANW alleen nog verplicht is voor leerlingen met een M-profiel; dan omvat het combinatiecijfer voor leerlingen met een N-profiel dus geen ANW en dat voor (alle) leerlingen met een M-profiel wel.