Wetenschapsoriëntatie in het programma van Big History

Big History is het geesteskind van de Australische historicus David Christian. In 1988 introduceerde hij deze term voor een multidisciplinaire benadering van de wereldgeschiedenis van oerknal tot heden wordt besproken. Big History combineert kosmologie en astronomie voor de kosmische geschiedenis, geologie voor de geschiedenis van de Aarde, paleontologie en evolutionaire biologie voor de geschiedenis van het leven en archeologie en historiografie voor de mensheidgeschiedenis.

Inmiddels heeft Big History ook in het Nederlandse onderwijs zijn intrede gedaan. Het A. Roland Holst College (ARHC) startte, op initiatief van Constance van Hall er in september 2012 mee in zijn vwo-bovenbouw. De school ziet dit aanbod waarbij leerlingen 13,8 miljard jaar geschiedenis krijgen als een prachtige invulling en alternatief voor ANW en als boeiende mogelijkheid tot wetenschapsoriëntatie en oriëntatie op studie en beroep. Vanwege de multidisciplinaire opzet van Big History, kunnen diverse vakken er een bijdrage aan leveren. Het ARHC heeft het vak geordend in acht drempels, die elk een facet van de ‘grote geschiedenis’ bestrijken:

(1) de big bang
(2)(3) sterren en elementen
(4) de aarde
(5) leven
(6) mensen
(7) landbouw
(8) moderne tijd.

De site http://bighistorynl.org  geeft een beeld van de daarbij in te zetten filmpjes ter introductie.

Collective learning, leren met en van elkaar – het onderscheidende vermogen van de mens – is wezenlijk onderdeel van Big History.

bron: http://bighistorynl.org  

Downloads: