Natuurkunde en wetenschapsoriëntatie: voorbeelden

Het overzicht hieronder laat zien hoe de kernvragen van wetenschapsoriëntatie samenhangen met domein A5 t/m A9

U vindt hier een link naar een document Wetenschapsoriëntatie bij natuurkunde, met voorbeelden van mogelijkheden in het SE, en een inleiding die de verbinding tussen natuurkunde en wetenschapsoriëntatie uiteenzet.