Hoe kunt u de diverse bijdragen tot de wetenschappelijke toerusting schikken in het aanbod van de school?

Denkbaar zijn de volgende varianten:

 • (a) binnen het vakonderwijs van elk vak afzonderlijk, zonder verbinding
 • (b) binnen het vakonderwijs van elk vak afzonderlijk, waar mogelijk vakverbindend afgestemd
 • (c) binnen het vakonderwijs van elk vak afzonderlijk, waar mogelijk vakverbindend afgestemd en gelijktijdig
 • (d) als academische leerlijn: in vakverbindende modules of projecten, bijvoorbeeld (deels) in de lestijd van de deelnemende vakken en/of (deels) in geoormerkte uren, dagdelen of weken
 • (e) als thematisch onderwijsaanbod, eveneens (deels) in de lestijd van de deelnemende vakken en/of (deels) in geoormerkte uren, dagdelen of weken.

Welke schikking of combinatie het moet worden hangt af van de antwoorden op de volgende vragen:

 1. Welke wetenschappelijke toerusting wil de school haar leerlingen bieden? Welke mix van de domeinen Academische vaardigheden (A), Kernvragen (B) en Overzichtkennis (C)?
 2. Welke verplichte vakken kunnen en willen daaraan bijdragen?
 3. Met wat voor leerstof en leer-/doe-activiteiten?
 4. Wanneer zou dat aanbod, vanuit het vakprogramma geredeneerd, plaats moeten vinden?
 5. Strookt die timing met die van andere vakken? Welke herschikkingen zijn nodig en mogelijk?
 6. Zijn de bijdragen van de vakken te combineren tot een logischer leerlijn met minder overlap?
 7. Is aanvullend aanbod, buiten de vakken om, nodig of wenselijk?
 8. Zijn de bijdragen te integreren in voor leerlingen aansprekende en voor hun vervolgkeuze relevante thema’s? Zo ja, welke?

Vooral vragen (5) t/m (8) helpen de mogelijk beste schikking te vinden:

  vraag antwoord te kiezen variant
(zie boven)
5. Strookt die timing met die van andere vakken? nee (a)
    ja (b)(c)(d)(e)
  Welke herschikkingen zijn nodig en mogelijk? niet mogelijk (a)(b)
    herschikking mogelijk (c)(d)(e)
6. Zijn de diverse bijdragen van de vakken nog nader te combineren tot een logischer leerlijn met minder overlap? nee (a)(b)(c)
    ja (c)(d)(e)
7. Is aanvullend aanbod,
buiten de vakken om, nodig of wenselijk?
nee (a)(b)(c)(d)(e)
    ja  
8. Zijn de bijdragen te integreren in voor leerlingen aansprekende en voor hun vervolgkeuze relevante thema’s? nee (a)(b)(c)(d)
    ja (e)