Activerend onderwijs en schriftelijke toetsen

Voor docenten is het een groot probleem om schriftelijke toetsen te maken die recht doen aan het activerend onderwijs zoals ze dat tegenwoordig geven.

De vraag voor hen is:


‘Als vaardigheden zoals omgaan met actuele informatie, kritisch informatie verwerken, discussiëren, mening vormen en besluiten nemen, belangrijk zijn, dan kan ik er niet om heen om leerlingen hierop te bevragen in schriftelijke schoolonderzoeken. Maar hoe doe ik dat dan?’.

Bij docenten ANW leefde deze vraag zo sterk dat de SLO samen met de docenten aan de slag is gegaan. Het resulteerde in twee publicaties, waarmee de docenten

  • leren van de toetspraktijk van anderen,
  • vertrouwd raken met het maken van vragen die allerlei vaardigheden op drie niveaus toetsen. Vragen die snel en efficiënt na te kijken zijn,
  • leren nadenken over hun eigen toetspraktijk en hoe die aangepast kan worden aan het activerende onderwijs dat ze geven.

De twee publicaties zijn:

1. Het schriftelijk toetsen van denkvaardigheden (voor alle vakken m.u.v. de talen)

2. Het schriftelijk toetsen van denkvaardiheden voor ANW