De module Algemene NatuurWetenschappen en identiteit in het katholiek en protestants christelijk voortgezet onderwijs (SLO, 2001) biedt lesmateriaal waarmee de docenten hun leerlingen kunnen betrekken in vragen en antwoorden in de context van geloof en natuurwetenschap. Het lesmateriaal zelf geeft hierbij niet een primaat aan bepaalde katholieke of protestants christelijke opvattingen. Er wordt ruimte gelaten aan de docent en de school om desgewenst de eigen identiteit van de school nader te profileren.
Het lesmateriaal is een kopieerbundel. De lesmaterialen voor de leerling zijn zonder bewerking bruikbaar in de klas, uiteraard kunnen leraren ze ook als uitgangspunt voor eigen uitwerking gebruiken.

U kunt de module en de thema’s ook downloaden.

 

Downloads: