De opkomst van de geologie is de basis om de evolutietheorie te toetsen aan de invloed op de maatschappij, de natuurwetenschappelijke kennis en de interactie tussen natuurwetenschap en geloof. Is de ontkoppeling van het wereldbeeld en het godsbeeld een juiste beslissing hierin?