Werk anders met ANW

SLO ontwikkelde in 2003 samen met het Twents Carmel College in Oldenzaal en de Universiteit Twente een aanpak om een gedeelte van de theorielessen te vervangen door een opdracht van 20 studielasturen per leerling. Het project wordt in een periode van 7 à 8 weken uitgevoerd.

De leerlingen werken in zelfgekozen groepen van drie tot vier leerlingen. Leerlingen kiezen voor de opdracht uit een van de vier domeinen: Leven, Biosfeer, Materie, Zonnestelsel en Heelal. De uiteindelijke opdracht en begeleider worden toegewezen. De opdracht kent naast natuurwetenschappelijke aspecten ook duidelijk maatschappelijk aspecten. De leerlingen worden in het gehele project begeleid door eigen docenten, toa’s of door begeleiders buiten de school. 
De leerlingen leggen hun leerproces vast in een logboek en maken in overleg met de begeleider een plan van aanpak en werken op deze manier gezamenlijk naar een beoogd eindproduct toe. De vorm van het eindproduct wordt in overleg met de begeleider vastgesteld. 
Het product bestaat uit een door de groep ingevuld logboek en een gezamenlijke presentatie. De presentatie kan verschillende vormen hebben: schriftelijk, in beelden/figuren, mondeling of een combinatie van genoemde mogelijkheden. 
De beoordeling is opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel (50%) worden de persoonlijke inzet en logboek betrokken. In het tweede deel (ook 50%) wordt het eindproduct en dus ook de inhoud beoordeeld.

De benodigde bestanden zijn hieronder te downloaden:

Meer informatie: